Coş  

produs (gol)

Termeni si conditii

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Utilizarea site-ului www.serenity-advertising.ro implica acceptarea temenilor de mai jos:

S.C. Serenity Advertising S.R.L. intretine si opereaza site-ul www.serenity-advertising.ro pentru prezentarea produselor pe care le comercializeaza sau a serviciilor pe care le presteaza, pentru efectuarea comenzilor on-line, pentru aceste produse si/sau servicii sau pentru a permite vizitatorilor sa studieze oferta. S.C. Serenity Advertising S.R.L. poate modifica termenii si conditiile prezentate mai jos fara o notificare in prealabil. Prezentele specificatii se adreseaza oricarei persoane care, folosind o conexiune internet, acceseaza acest site. Fotografiile, textele, simbolurile, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea S.C. Serenity Advertising S.R.L. sau a unor terti care au autorizat S.C. Serenity Advertising S.R.L. sa le utilizeze si sunt protejate de legea pentru protectia drepturilor de autor.
In cazul in care considerati ca S.C. Serenity Advertising S.R.L. a incalcat drepturile de autor pe care dvs. le aveti asupra unor componente ale site-ului www.serenity-advertising.ro, va rugam sa ne contactati pentru specificarea elementelor asupra carora revendicati dreptul de autor.
In cazul in care vom considera ca o persoana fizica/juridica a incalcat drepturile de autor pe care S.C. Serenity Advertising S.R.L. le are asupra continutului site-ului www.serenity-advertising.ro, compania noastra isi rezerva dreptul de a actiona cu toate mijloacele legale pentru recuperarea prejudiciilor aduse de respective persoana (fizica/juridica).
Orice tentativa de acces neautorizat la site-ul www.serenity-advertising.ro si orice incercare de frauda de orice natura vor fi raportate autoritatilor competente. Solutionarea eventualelor conflicte aparute intre S.C. Serenity Advertising S.R.L. si clientii sai se va face, in primul rand, pe cale amiabila. In cazul in care nu se va ajunge la o intelegere, se vor aplica prevederile legale din Romania in acest domeniu, apelandu-se la instantele de judecata romanesti.

MOSTRE SI POLITICA MOSTRELOR DE PREZENTARE
La cerere S.C. Serenity Advertising S.R.L. poate pune la dispozitie mostre de prezentare. Acest lucru se poate realiza in masura in care produsul este in stoc sau exista mostra. Punerea la dispozitie a mostrelor sau probelor se poate face contra cost in functie de parametrii si caracteristicile solicitarii si numai la cererea si acordul beneficiarului. In urma solicitarii de mostre S.C. Serenity Advertising S.R.L. va informa beneficiarul asupra disponibilitatii mostrei solicitate sau timpul si costul de executie pentru prezentare mostra. In cazul in care beneficiarul nu are nevoie de mostra nepersonalizata, si o returneaza in 3 zile lucratoare, mostra nu se factureaza. Mostra personalizata se factureaza, conform tarifului convenit pentru fiecare lucrare in parte.

CANTITATEA MINIMA PENTRU PROCESAREA COMENZILOR
In termeni generali nu exista o cantitate minima necesara pentru procesarea comenzilor. Insa exista posibilitatea ca anumiti furnizori de produse, obiecte promotionale sau servicii sa aiba impusa o anumita cantitate minima sau o anumita impachetare, grupare a produselor (de exemplu brichete, unele instrumente de scris, textile).
In oferta emisa de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. se specifica daca este cazul aceste aspecte. Este posibil ca aceste cantitati minime si impachetari sa nu fie prezentate la toate produsele si serviciile prezente in site. Va rugam sa luati in calcul acest aspect in special cand doriti obiecte promotionale mai putine. Uneori cantitatile mai mici pot face ca bugetul sa fie depasit. In cazul in care solicitati o oferta pentru produse unicat, veti avea cantitati minime. Va rugam sa ne contactati pentru fiecare oferta in parte.

COMANDA PENTRU OBIECTE PROMOTIONALE SI SERVICII
Livrarea produselor si prestarea serviciilor prezentate in site sau ofertate separat se face numai in baza unei comenzi ferme expediate de catre beneficiar si acceptata de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. Inaintarea comenzii ferme se face numai in scris la numarul de fax sau la adresele de mail specificate la contact in cadrul acestui site.

CONTRACT PENTRU LIVRARE OBIECTE PROMOTIONALE SI PRESTARI SERVICII
Orice comanda inaintata si confirmata de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. este conditionata de semnarea unui CONTRACT intre parti. Contractul se semneaza o singura data si orice comanda ulterioara devine anexa la contractul deja existent. Acesta cuprinde toate aspectele legate de comanda si toate prevederile legale in vigoare la data semnarii acestuia si poate fi semnat pe o perioada determinata sau nedeterminata. Contractul ce urmeaza a fi semnat poate fi inaintat si de catre beneficiar si semnat in urma unor negocieri intre parti. Contractul mai poate fi semnat si pentru fiecare lucrare in parte, in functie de solicitarea beneficiarului.

TERMENELE DE LIVRARE
Termenele generale de livrare sunt prezentate la fiecare produs si/sau serviciu in parte. Pentru alte obiecte promotionale ofertate de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. la cererea beneficiarului aceste termene se specifica cu caracter general sau chiar punctual, in functie de solicitare. Termenul de livrare este specificat la fiecare oferta si la fiecare confirmare de comanda. Termenele de livrare prezentate la fiecare produs in parte pot fi mai scurte sau mai lungi. Aceste termene de livrare tin cont de necesitatea beneficiarului, de posibilitatile la momentul comenzii ferme, dar si de anumiti alti factori ca de exemplu: stoc, cantitate, felul si modalitatea inscriptionarii, caracteristicile modificate pentru un produs etc. Fiecare termen de livrare solicitat in mod special se analizeaza si face parte din procesul de ofertare catre beneficiar si confirmare a comenzii ferme. Un termen de livrare special poate conduce la modificarea parametrilor ofertei in sensul cresterii pretului produsului si/sau serviciului ofertat. Pentru ca produsele si/sau serviciile prestate sa poata fi livrate in termenul dat sau cel solicitat, trebuiesc respectate intocmai intelegerile intre parti (exemple : plata avansului convenit, grafica solicitata pusa la dispozitie la timp, personalizarea, modificarea unor date si caracteristici in cadrul procesului de productie - schimbarea poate implica modificari ale parametrilor ofertei in general etc.).

TRANSPORTUL SI LIVRAREA PRODUSELOR
Transportul produselor se realizeaza de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. sau prin firme de curierat (cheltuielile fiind suportate de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L.) la o valoare minima a comenzii de 300 lei+t.v.a. Pentru livrarea produselor putem folosi firme de curierat agreate de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. Livrarea produselor se face pe baza de proces verbal de predare-primire, a bonului de transport emis de catre firma de curierat sau in baza facturii fiscale emise de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. Pentru comenzi cu o valoare mai mica de 300lei+t.v.a., transportul, precum si cheltuielile presupuse de acesta, revin in sarcina beneficiarului.

PRETURI SI COSTURI
Preturile aproximative sunt afisate pe site-ul S.C. Serenity Advertising S.R.L. Aceste preturi sunt orientative urmand ca in urma unei cereri de oferta primite sa emitem raspunsul, in care vom cota cu exactitate produsul si/sau serviciul ales de catre beneficiar. Cotatia exacta pentru un produs/serviciu se face numai daca se precizeaza: cantitatea, modalitatea si felul inscriptionarii, termenul de livrare solicitat etc. Preturile vor fi parte integranta in raspunsul la cererea de oferta si confirmarea de comanda.

TERMENELE SI MODALITATILE DE PLATA
Termenele si modalitatile de plata vor fi mentionate atat in raspunsul la cererea de oferta cat si la confirmarea comenzii ferme. Aceste termene si modalitati de plata se pot stabili cu caracter general in contract sau pot fi stabilite punctual la fiecare lucrare in parte. S.C. Serenity Advertising S.R.L. poate solicita beneficiarului un avans pentru procesarea comenzii ferme, in functie de specificul comenzii, in cuantum de 10-!00%. Plata sau neplata avansului este la latitudinea partilor si face parte integranta din confirmarea de comanda, urmand a avea caracter obligatoriu la intelegerea partilor cu privire la acest avans.

PRODUSELE SI GARANTIA
Produsele si/sau serviciile prestate sunt materiale promotionale. Ca atare nu sunt gandite ca bunuri de utilizare indelungata si ele pot fi livrate cu garantie sau nu. Produsele ce au garantie vor fi semnalate in cadrul site-ului sau in factura fiscala si in cerificatul de garantie si conformitate emise de catre S.C. Serenity Advertising S.R.L. Produsele defecte sau cu vicii ascunse se pot inlocui, intr-un termen rezonabil si in concordanta cu necesitatea beneficiarului, daca aceste defecte sau vicii ascunse sunt dovedite si aduse la cunostinta S.C. Serenity Advertising S.R.L. in termen de 2 zile lucratoare de la data receptionarii de catre beneficiar.

GRAFICA SI INSCRIPTIONAREA
Produsele se pot livra cu inscriptionare sau fara. Acest lucru trebuie specificat in cererea de oferta inaintata de catre beneficiar S.C. Serenity Advertising S.R.L. Pentru respectarea termenelor de livrare si pentru un cost exact, atunci cand produsele trebuiesc livrate cu inscriptionare, odata cu comanda ferma trebuie inaintata si grafica. Grafica trebuie pusa la dispozitia S.C. Serenity Advertising S.R.L. in conditiile grafice solicitate de catre aceasta. Nerespectarea acestui lucru poate avea influente asupra costului si termenului de livrare. Daca nu exista grafica in conditiile solicitate atunci se executa de S.C. Serenity Advertising S.R.L. , la cerere si contra cost, costul urmand a fi comunicat beneficiarului.

CONFIDENTIALITATE SI OBLIGATII
S.C. Serenity Advertising S.R.L. va pastra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor beneficiarului despre care are cunostinta sau in care este direct implicat ca urmare a incheierii unui contract. S.C. Serenity Advertising S.R.L. isi va instrui personalul in vederea respectarii confidentialitatii. S.C. Serenity Advertising S.R.L. va fi exonerat de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:

  • informatia este publica ori cunoscuta S.C. Serenity Advertising S.R.L. inainte ca ea sa fi fost primita de la beneficiar; • informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al beneficiarului;
  • S.C. Serenity Advertising S.R.L. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

Partile convin ca nici una din informatiile stipulate in contract si in anexele sale, in oferte, precum si orice alte detalii de ordin tehnic asociate, nu vor fi divulgate de catre nici una dintre parti unei terte persoane, fara acordul scris al celeilalte parti.

DISPOZITII FINALE
Toate aspectele de mai sus vor face parte integranta din contractul stabilit intre parti. Acestea vor fi detaliate conform cu solicitarile si necesitatile partilor implicate. Orice modificare se face numai cu acordul partilor si prin anexe la contract.